021 410.16.81, 021 410.25.50, 021 410.09.57 | Fax: 021 314.18.26 contact@adps6.ro

Primăria Sectorului 6, prin Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană (ADPDU) Sector 6, a demarat procedurile pentru implementarea unui nou concept de colectare selectivă a deşeurilor de la populaţie. Astfel, mai multe spaţii de depozitare a gunoiului menajer au fost reamenajate la noi standarde de calitate pe amplasamentul vechilor ghene de gunoi dintre cvartalurile de blocuri, pentru a răspunde pozitiv Directivei europene privind gestionarea durabilă a deşeurilor.

“Lupta împotriva deşeurilor trebuie să fie un efort comun susţinut al autorităților locale, împreună cu autorităţile de mediu şi consumatori. Consumatorii trebuie să fie stimulați să își modifice comportamentul, inclusiv prin educație și campanii de sensibilizare, iar noi tocmai facem acest lucru prin implementarea noului proiect de amenajare a acestor spaţii de depozitare”, a declarat primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu.

Proiectul-pilot de reamenajare a spaţiilor de depozitare a gunoiului menajer a fost deja implementat în următoarele locaţii:
Bd. Iuliu Maniu nr.11A
Bd. Timişoara nr.57, vizavi de Lidl
Al. Romancierilor nr.2
str. Partiturii la intersecţie cu str. Cernişoara nr.59.

Fiecare din aceste spaţii de depozitare are o suprafaţă de 10 mp şi o capacitate de 12 tomberoane de gunoi. Noile spaţii de depozitare a gunoiului menajer sunt amenajate ca şi construcţii bordurate de beton, cu stâlpi metalici vopsiţi electrostatic şi panouri metalice perforate vopsite electrostatic.

Pentru a răspunde cerinţelor actuale, noile spaţii de depozitare a gunoiului menajer beneficiază de apă curentă, canalizare şi închidere centralizată. Accesul se realizează prin trei modalităţi operaţionale în paralel, respectiv cod de acces tastat, cu cheie şi cititor de card – pe baza cardului de acces în scara blocului.

Primăria Sectorului 6, prin A.D.P.D.U. Sector 6, intenţionează să extindă acest proiect-pilot şi în alte opt locaţii, după cum urmează:
str. Braşov nr.30 – 2 buc
Intr. Drumul Taberei nr.8 – 1 buc
Bd. Vasile Milea nr.11 – 1 buc
Cetatea Histria – intersecţie cu Drumul Taberei – 1 buc
Prelungirea Ghencea nr.8-10, bl. A2 – 1 buc
str. Drumul Taberei nr.65, bl.A6 – 1 buc
str. Ghirlanderi nr.50, bl.72 – 1 buc.
„Noile spaţii de depozitare au fost concepute într-un design modern atractiv astfel încât să fie asigurată colectarea selectivă a deşeurilor, atât pe fracţie umedă, cât şi pe fracţie uscată. De aici, gunoiul este ridicat de operatorul de salubritate cu care asociaţia de proprietari are contract”, a explicat Eduard Paul Simion, directorul general adjunct al A.D.P.D.U. Sector 6.

Curăţenia şi întreţinerea acestor spaţii de depozitare revine în sarcina exclusivă a asociaţiilor de proprietari.

După cum a precizat primarul Gabriel Mutu, proiectul privind amenajarea noilor spaţii de depozitare a gunoiului este în curs de derulare, până la sfârşitul acestui an urmând să beneficieze jumătate din asociaţiile de proprietari de pe raza Sectorului 6, iar până la jumătatea anului 2021 să fie dotate toate asociaţiile de proprietari cu astfel de module moderne şi ecologice.