021 410.16.81, 021 410.25.50, 021 410.09.57 | Fax: 021 314.18.26 contact@adps6.ro

Membrii comunității Sectorului 6 care au contractul de închiriere a locului de parcare de reședință încheiat înainte de 01.08.2017 dispun de două variante de reînnoire a actului:

  1. pot depune documentele, tot până la data de 31 martie 2018, la sediul Serviciului Parcaje de Reședință din Str. Aleea Bistra nr.1 Program de lucru cu publicul: luni, marţi, joi, vineri – orele 08.30 – 13.00; miercuri – orele 13.00 – 18.30; telefon: 021.440.20.64.
  2. pot trimite documentele scanate (alături de numărul de telefon), până la data de 31 martie 2018, la adresa de e-mail parcari@adps6.ro, urmând ca, în termen de 15 zile de la depunere, să fie contactați telefonic pentru ridicarea contractului;

În ambele situații prezentate sunt necesare următoarele documente:

  • vechiul contract de parcare;
  • BI/CI cu domiciliu la adresa unde se solicită locul de parcare;
  • Certificat de Înmatriculare din care să reiasă că autoturismul este înmatriculat în România (cu ITP valabil) și cu număr de București;
  • contract de comodat autentificat la notar pentru autoturismele acordate spre utilizare persoanelor ce au calitatea de comodat (dacă este cazul);
  • certificat de încadrare cu grad de handicap locomotor (dacă este cazul);
  • creanțele bugetare exigibile să fie achitate (se verifică de către angajatul care prelucrează dosarul).

Mai mult, pentru a veni în sprijinul cetățenilor și pentru a evita aglomerația de la ghișee, ADPDU Sector 6 va solicita în următoarea ședință a Consiliului Local Sector 6 extinderea datei limită de depunere a actelor pentru reînnoirea contractului de închiriere a locului de parcare de reședință.

 

Foarte important!

Termenul până la care posesorii de autoturisme își pot achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 6 chiria pentru locul de parcare rămâne 31 martie 2018. Neplata până la această dată duce la rezilierea automată a contractului de închiriere pentru locul de parcare.

Plata impozitului și, implicit, a locului de parcare nu este condiționată de reînnoirea contractului pentru locul de parcare. Cetățenii vor achita impozitul pentru anul în curs, apoi vor depune dosarul pentru reînnoirea contractului de închiriere a locului de parcare de reședință, până la 31 martie 2018.

 

Documente: