021 410.16.81, 021 410.25.50, 021 410.09.57 | Fax: 021 314.18.26 contact@adps6.ro

Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană (A.D.P.D.U.) Sector 6 informează posesorii de locuri de parcare în module smart-parking din Sectorul 6, precum şi persoanele fizice/juridice care doresc să achite taxa pentru diverse avize edilitare că NU sunt nevoite să se deplaseze la sediul instituţiei.

Plăţile pot fi făcute în contul RO59 TREZ 7065 006X XX00 0135 deschis la Trezoreria Sector 6, beneficiar ADPDUSector 6, CUI 4364349.

La explicaţii se va trece OBLIGATORIU pentru ce se face plata.

În contul de Trezorerie pot fi achitate, după cum urmează:

  • taxa pentru închiriere loc parcare în module-smart parking
  • taxa aviz execuţie branşamente/ extindere reţele edilitare
  • taxa autorizaţie de execuţie racord/ branşament
  • taxa predare amplasament pentru lucrări edilitare
  • taxa recepţie preliminară/ finală lucrări edilitare
  • taxa organizare de şantier pentru lucrări edilitare: se calculează în functie de lungimea lucrării pe domeniul public aflat în administrarea A.D.P.D.U. Sector 6, de zona fiscală a imobilului, precum si de numărul de zile aprobat prin autorizaţia de construire/ execuţie
  • taxa organizare de şantier pentru ocuparea domeniului public cu schele, materiale de construcţie, ecluzând materialele pulverulente: se calculează în functie de suprafaţa ocupată pe domeniul public aflat în administrarea A.D.P.D.U. Sector 6, de zona fiscală a imobilului, precum şi de numărul de zile menţionat în cerere
  • taxa recuperare autovehicul abandonat şi ridicat de A.D.P.D.U. Sector 6 (se întocmeşte devizul conform utilajelor şi personalului implicat în ridicarea acestuia)
  • taxa pentru recuperare chioşc/ construcţie (se întocmeşte devizul conform utiliajelor şi personalului implicat în demolarea acestuia/acesteia)
  • taxa contracte de asociere.