021 410.16.81, 021 410.25.50, 021 410.09.57 | Fax: 021 314.18.26 [email protected]

Formulare

Edilitar

 

Parcare

Comunicat de presă:

Pentru a putea dobândi dreptul de utilizare asupra unui loc de parcare de reşedinţă, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

  1. cerere tip
  2. copie BI/CI
  3. copie Certificat de Inmatriculare din care sa reiasa ca autoturismul inmatriculat in Bucuresti
  4. copie contract de leasing pentru persoana fizica (daca este cazul)
  5. copie contract de comodat pentru autoturismele acordate spre utilizare persoanelor ce au calitatea de comodatari (daca este cazul)
  6. copie certificat de incadrare cu grad de handicap locomotor (daca este cazul)
  7. la emiterea contractului de inchiriere loc de parcare, se va verifica achitarea de catre solictant a creantelor exigibile datorate bugetului local al Sectorului 6 si nu se va emite contractul de parcare, daca nu sunt achitate aceste creante.

Spații verzi