021 410.16.81, 021 410.25.50, 021 410.09.57 | Fax: 021 314.18.26 contact@adps6.ro

Compania Municipală Eco Igienizare Bucureşti SA anunţă că, în perioada 17.02-31.03.2020, vor fi executate tratamente d ederatizare în zone cu vegetaţie, respectiv: terenuri aferente imobilelor cu spaţii destinate locuinţelor colective – asociaţii de locatari/proprietari, cămine studenţeşti, cămine de elevi, locuinţe sociale, parcări de reşedinţă, aflate pe raza sectorului 6.

Pentru tratamentul de deratizare la exterior se va folosi produsul RACUMIN PASTE, substanţa activă coumatetralyl 0,0375% – în staţii de intoxicare PVC culoare neagră etichetate corespunzător.

Tratamentul de deratizare – la exterior – constă în amplasarea de capcane – cutii din PVC de culoare neagră – care conţin produsul raticid utilizat Racumin Paste – în funcţie de topografia locului – ancorate/legate cu sârmă perimetral sau în locuri cât mai ferite de accesul oamenilor şi animalelor.

Produsele biocide folosite sunt avizate de către Ministerul Sănătăţii prin Comisia Naţională pentru produse biocide.

MĂSURI DE PRECAUŢIE PENTRU BENEFICIARI ÎN LEGĂTURĂ CU TRATAMENTUL DE DERATIZARE

Evitaţi contactul cu produsul raticid!

Nu deschideţi staţia de intoxicare şi nu schimbaţi locul de amplasare al acesteia!

Nu permiteţi accesul copiilor şi al animalelor de companie în preajma staţiei de intoxicare!

Nu atingeţi eventualele rozătoare moarte găsite în locaţia supusă deratizării!