021 410.16.81, 021 410.25.50, 021 410.09.57 | Fax: 021 314.18.26 contact@adps6.ro

Vă aducem la cunoștință că în perioada următoare plata pentru locurile de parcare smart se poate face în contul RO59 TREZ 7065 006X XX00 0135 deschis la Trezoreria Sector 6 beneficiar ADPDU Sector 6 CUI (cod de identificare fiscală) 4364349.

La explicații obligatoriu se va menționa numele și prenumele persoanei menționate în contractul de parcare precum și denumirea parcării.