021 410.16.81, 021 410.25.50, 021 410.09.57 | Fax: 021 314.18.26 contact@adps6.ro

Primăria Sectorului 6, prin Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană (A.D.P.D.U.) Sector 6, anunţă că, de la începutul lunii octombrie 2019, va fi reluată campania de toaletare a arborilor amplasaţi pe aliniamentul stradal, pe spaţiul verde aferent blocurilor de locuinţe şi în parcajele de reşedinţă din sector.

Astfel, asociaţiile de proprietari care au nevoie de servicii de toaletare arbori pot să depună cerere scrisă în acest sens, la sediul A.D.P.D.U. Sector 6 (Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr.9) sau electronic pe adresa de mail contact@adps6.ro.

Precizăm că Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, în scopul asigurării continuităţii aplicării lucrărilor de intervenţie în perioadele propice (de repaus vegetativ), va emite şi va transmite către toţi administratorii de spaţii verzi publice de pe raza municipiului Bucureşti o adresă (aviz cu caracter general, valabil în perioada 01.10.2019 – 30.04.2020) care va permite punerea în aplicare a lucrărilor specifice perioadei de repaus vegetativ: întreţinere/regenerare/formare/echilibrare a materialului dendrologic, fără să mai fie necesară solicitarea unor avize punctuale.

Conform tehnologiei şi normelor de execuţie a lucrărilor de toaletare, intervenţiile succesive asupra aceluiaşi arbore au loc la perioade de minim 5 ani.

Luând în considerare prevederile art.1, lit.b din Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, la data programării aplicării lucrărilor de intervenţii la arborii din spaţiul verde al blocului de către administratorul legal al terenului, este necesar să fie obţinut acordul scris al asociaţiei de proprietari pe terenul căreia se află arborii.

Pentru relaţii suplimentare, vă rugăm să vă adresaţi la numerele de telefon 021.410.16.81 sau 021.410.24.30, Secţia Spaţii Verzi din cadrul A.D.P.D.U. Sector 6.