021 410.16.81, 021 410.25.50, 021 410.09.57 | Fax: 021 314.18.26 contact@adps6.ro

Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor Sectorului 6, în contextul riscului de răspândire a COVID-19, primarul Sectorului 6 a anunţat că se prorogă termenul de plată pentru închirierea locurilor în parcajele de reşedinţă aferente acestui an, de la 31 martie 2020 la data de 30 iunie 2020.

Astfel, prin plata taxei de parcare, contractele de închiriere a locurilor de parcare în parcajele de reşedinţă ale Sectorului 6 sunt reînnoite automat pentru încă un an calendaristic.

Consider că decalarea termenului de plată a taxelor şi impozitelor locale, cu un trimestru, respectiv până la 30 iunie 2020, este foarte benefică în contextul actual. Mai mult ca oricând, trebuie să fim solidari şi să luăm măsuri pentru a veni în sprijinul tuturor categoriilor sociale. Vom continua să implementăm soluţii pe diferite paliere astfel încât să depăşim împreună momentele de criză”, a declarat Gabriel Mutu, primarul Sectorului 6.

Atribuirea locurilor de parcare se face prin platforma digitală parcari.adps6.ro

Începând din 15 aprilie 2019, în Sectorul 6, atribuirea locurilor de parcare de reşedinţă se desfăşoară transparent, modern şi rapid, printr-o platformă electronică dedicată (parcari.adps6.ro).
“Digitalizarea serviciului de parcaje de reşedinţă face parte din strategia de modernizare implementată la nivelul Primăriei Sectorului 6, prin toate instituţiile deconcentrate. Platforma electronică a parcajelor din Sectorul 6 oferă date în timp real despre toate locurile de parcare existente, printr-o  hartă interactivă aferentă adresei de domiciliu”, a explicat Eduard Paul Simion, directorul general adjunct al Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6.

Taxa pentru închirierea locurilor de parcare de reşedinţă este stabilită în conformitate cu pct. 3.24 din Anexa 2 din HCGMB nr. 429/28.12.2016 – taxa pentru utilizarea locurilor publice cu parcări de reşedinţă şi se achită anual.

Pentru a putea beneficia de loc de parcare de reşedinţă, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii simultan:
– BI/CI cu domiciliul la adresa unde este solicitat locul de parcare,
– certificat de înmatriculare auto (autoturismul este înmatriculat în România, cu număr de Bucureşti)
– document privind ITP valabil
– contract de comodat auto autentificat la notar pentru autoturismele astfel utilizate (dacă este cazul)
– certificat de încadrare în grad de handicap locomotor (dacă este cazul, astfel de persoane având prioritate la atribuirea locurilor de parcare),
– creanțele bugetare exigibile să fie achitate la zi.

În Sectorul 6 sunt înregistrate, în prezent, aproximativ 41.500 de locuri de parcare de reşedinţă la sol, la care se adaugă 648 de locuri de parcare amplasate în sisteme inteligente de tip smart parking.