021 410.16.81, 021 410.25.50, 021 410.09.57 | Fax: 021 314.18.26 contact@adps6.ro
Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană (A.D.P.D.U.) Sector 6 dorește să aducă la cunoștința cetățenilor interesați faptul că instituția noastră neagă informațiile false vehiculate în spațiul virtual referitoare la pierderea calității de beneficiar a contractului de închiriere a locului de parcare de reședință ca urmare a neplății diferenței de impozit, după majorarea operată de la 1 ianuarie 2021, până la data limită 31 martie 2021.
Menționăm că NU vor fi reziliate contractele de închiriere a locurilor de parcare de reședință ca urmare a existenței unei diferențe mici de plată, rezultată din modificarea H.C.G.M.B. nr.139/2020 și care a intrat în vigoare începând din ianuarie 2021.
Cuantumul taxei pentru utilizarea locurilor publice cu parcări de reşedinţă este stabilit, începând cu anul 2021, după cum urmează:
Zona A: 84 lei/an
Zona B: 66 lei/an
Zona C: 55 lei/an.
Reamintim faptul că Serviciul Parcaje de Reședință din cadrul A.D.P.D.U. Sector 6 pune la dispoziția cetățenilor o platformă online dedicată, ce poate fi consultată pentru dobândirea unui loc de parcare în cadrul parcajelor de reședință din sector: parcari.adps6.ro. Metodologia de atribuire, precum și harta locurilor de parcare de reședință din sector pot fi consultate accesând linkul https://parcari.adps6.ro/.