021 410.16.81, 021 410.25.50, 021 410.09.57 | Fax: 021 314.18.26 contact@adps6.ro
Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană (A.D.P.D.U.) Sector 6 informează că, pentru obținerea de la Primăria Capitalei a avizului de toaletare/defrișare a arborilor situaţi în aliniament/spații verzi aferente ansamblurilor de locuințe/cimitire, este necesar acordul scris al Asociației de proprietari, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, pct. 1 lit.b) din Anexa 3 privind Normele de protecție a spațiilor verzi a Municipiului București. Acordul va fi obligatoriu însoţit de ștampila asociației de proprietari.
Precizăm că, începând cu data de 12.04.2021, pentru emiterea avizului de specialitate de către Direcția de Mediu – PMB, privind lucrările de defrișare a vegetației dendrologice aflate pe spațiile verzi, administrate de instituția noastră, A.D.P.D.U Sector 6 este obligat să completeze și să transmită anexat la solicitarea primită din partea Asociaţiei, ANGAJAMENUL DE PLANTARE ÎN COMPENSARE.
Această măsură vine ca urmare a adresei Primăriei Municipiului București – Direcției de Mediu nr. 2743/12.04.2021, înregistrată la Primăria Sectorului 6 cu nr. 15645/19.04.2021 și remisă A.D.P.D.U. Sector 6 cu nr. 6995/19.04.2021.
Menționăm că, în perioada de vegetație 01.05-30.09.2021, administratorii spațiilor verzi publice de pe raza Municipiului București au obligația de a aplica numai anumite lucrări de întreținere a materialului dendrologic situat pe spațiile verzi aflate în administrare, după cum urmează:
 ELIMINAREA RAMURILOR USCATE AFLATE ÎN CORONAMENTE ȘI/SAU LA BAZA ACESTORA;
 ELIMINAREA RAMURILOR FRÂNTE SAU FISURATE ÎN URMA FENEOENELOR METEOROLOGICE EXTREME ȘI/SAU RĂMASE ATÂRNATE ÎN CORONAMENT
Reamintim că, instituția noastră execută lucrări de toaletare /defrișare arbori doar în baza avizelor de specialitate emise de Primăria Municipiului București – Direcția de Mediu, cu sediul în Bd. Regina Elisabeta, nr. 47, Sector 5, București, tel. 021.302.15.10; 021.313.06.47, e-mail registratura@bucurești-primaria.ro.