021 410.16.81, 021 410.25.50, 021 410.09.57 | Fax: 021 314.18.26 [email protected]

Legislație | SERVICIUL PARCAJE DE RESEDINȚĂ

 1. H.C.G.M.B. nr.124/2008
  privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul municipiului Bucureşti şi abrogarea H.C.G.M.B. nr. 82/2008, cu modificările ulterioare
 2. Anexa la H.C.G.M.B. nr.124/2008
 3. H.C.G.M.B. nr.61/2009
  privind modificarea articolului 9 din Anexa nr.3 a Strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aprobată prin Hotararea CGMB nr.124/2008
 4. H.C.G.M.B. nr.231/2017
  privind completarea articolelor 21 şi 22 din din Anexa nr.3 a H.C.G.M.B. nr.124/2008 privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul municipiului Bucureşti
 5. H.C.L. Sector 6 nr. 313/2018
  pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de organizare, punere în funcţiune şi exploatare a parcărilor de reşedinţă în Sectorul 6 şi a modelului Contractului de ocupare a locurilor publice cu parcare de reşedinţă pe domeniul public al Subunităţii Administrativ Teritoriale Sector 6 – Bucureşti
 6. H.C.L. Sector 6 nr. 192/2009
  privind aprobarea modului de atribuire, a contractului de închiriere tip, precum şi a taxei de închiriere a unui loc pentru parcările supraterane SMART PARKING
 7. H.C.L. Sector 6 nr.129 din 17.06.2010
  privind completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 192/2009 privind aprobarea modului de atribuire a contractului de închiriere tip, precum şi a taxei de închiriere a unui loc pentru parcările supraterane SMART PARKING
 8. H.C.L. Sector 6 nr.128/2013
  privind acordarea dreptului de folosinţă al locului în parcările de reşedinţă de pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 6  doar solicitanţilor care fac dovada valabilitaţii inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor;
 9. H.C.L. Sector 6 nr. 113/2015
  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 192/2009 privind aprobarea modului de atribuire a contractului de închiriere tip, precum şi a taxei de închiriere a unui loc pentru parcările supraterane SMART PARKING