021 410.16.81, 021 410.25.50, 021 410.09.57 | Fax: 021 314.18.26 contact@adps6.ro
 1. Legea nr. 10/1995 – Link
  privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Legea nr. 50/1991 – Link
  privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 3. Ordinul nr. 839/2009 – Link
  privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 4. Legea nr. 421/2002Link
  privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ teritoriale
 5. H.G. nr. 156/2003Link
  pentru aprobarea normelor metodologice de aplicarea a legii 421/2002
 6. H.C.L.M.B. nr. 88/1993
  privind aprobarea normelor pentru ocuparea temporară a terenurilor aparţinând domeniului public
 7. H.C.G.M.B. nr. 266/2004
  privind modificarea H.C.G.M.B. nr. 233/2000 privind interzicerea accesului şi circulatiei vehiculelor cu tracţiune animală pe drumurile publice din municipiul Bucureşti
 8. H.C.G.M.B. nr. 308/1999
  privind trecerea unor terenuri în administrarea Domeniului Public al sectoarelor 1 – 6
 9. H.C.G.M.B. nr. 220/2018
  privind aprobarea „Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico – edilitare şi stradale) de pe teritoriul municipiului Bucureşti
 10. Anexa la H.C.G.M.B. nr. 220/2018
 11. H.C.L. nr. 25/18.02.2021
  Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staţionate pe domeniul public, în alte locuri decât drumul public (zone pietonale, spaţii verzi, scuaruri, parcări de reşedinţă, etc.), a vehiculelor staţionate neregulamentar, a vehiculelor parcate pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semn internaţional pentru persoanele cu handicap şi a vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public/privat al statului sau al subunităţii administrativ-teritoriale a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti.