021 410.16.81, 021 410.25.50, 021 410.09.57 | Fax: 021 314.18.26 contact@adps6.ro

Legislație | SERVICIUL DOTARE DOMENIU PUBLIC

 1. Legea nr. 10/1995 – Link
  privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Legea nr. 50/1991Link
  privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 3. Ordinul nr. 839/2009Link
  privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 4. H.G. nr. 435/2010Link
  privind regimul de introducere pe piaţă şi de exploatare a echipamentelor pentru agrement
 5. H.C.G.M.B. nr. 212/28.09.2000
  privind protejarea prin imprejmuire a terenurilor virane de pe raza municipiului Bucureşti
 6. H.C.G.M.B. nr.121/2010
  privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii salubrizării și igienizării terenurilor virane în Municipiul București
 7. H.C.G.M.B. nr. 220/2018
  privind aprobarea „Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico – edilitare şi stradale) de pe teritoriul municipiului Bucureşti
 8. Anexa la H.C.G.M.B. nr. 220/2018