021 410.16.81, 021 410.25.50, 021 410.09.57 | Fax: 021 314.18.26 contact@adps6.ro
 1. Legea nr. 24/2007Link
  privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor republicată
 2. Legea nr. 101/2006Link
  a serviciului de salubrizare a localităţilor
 3. Legea nr. 213/1998Link
  privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
 4. O.U.G nr. 195/2005Link
  privind protecţia mediului
 5. O.U.G. nr. 59/2007Link
  privind instituirea programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi
 6. Ordinul nr. 1466 din 17 mai 2010Link
  pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr.1.549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spaţiilor verzi
 7. H.C.G.M.B. nr. 114/2004
  privind interzicerea circulaţiei vehiculelor în parcurile şi grădinile publice din municipiul Bucureşti
 8. H.C.G.M.B. nr. 304/2009
  privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti
 9. Anexa la H.C.G.M.B. nr. 304/2009
 10. H.C.G.M.B.nr. 120/2010
  privind aprobarea Normelelor de salubrizare şi igienizare ale municipiului Bucureşti
 11. Anexa 1 la H.C.G.M.B.nr. 120/2010
 12. Anexa 2 la H.C.G.M.B.nr. 120/2010
 13. Nota la H.C.G.M.B.nr. 120/2010
 14. H.C.G.M.B. nr.121/2010
  privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii salubrizării și igienizării terenurilor virane în Municipiul București
 15. H.C.G.M.B. nr.181/2017
  privind modificarea şi completarea Hotărârii C.G.M.B. nr.120/30.06.2010, anexa 1, privind aprobarea Normelelor de salubrizare şi igienizare ale municipiului Bucureşti
 16. H.C.G.M.B. nr.189/2013
  pentru modificarea şi completarea H.C.G.M.B. nr.121/2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii salubrizării și igienizării terenurilor virane în Municipiul București