021 410.16.81, 021 410.25.50, 021 410.09.57 | Fax: 021 314.18.26 contact@adps6.ro
 1. Legea nr. 10/1995 – Link
  privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Legea nr. 50/1991 – Link
  privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare
 3. Ordinul nr. 839/2009Link
  privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
 4. O.G. nr. 43/1997Link
  privind regimul drumurilor – republicată
 5. O.U.G. nr. 195/2002Link
  privind circulaţia pe drumurile publice – republicată
 6. Anexe la H.C.G.M.B. nr. 254 / 2008
 7. H.C.G.M.B. nr. 43/28.02.2011
  privind aprobarea modificării şi completării Anexei 1 la H.C.G.M.B. nr. 254/29.05.2008
 8. H.C.G.M.B. nr. 254/29.05.2008
  privind administrarea reţelei stradale şi a lucrărilor de artă din municipiul Bucureşti
 9. Anexe la H.C.G.M.B. nr. 254/29.05.2008
 10. H.C.G.M.B. nr. 220/2018
  privind aprobarea „Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico – edilitare şi stradale) de pe teritoriul municipiului Bucureşti
 11. Anexa la H.C.G.M.B. nr. 220/2018