021 410.16.81, 021 410.25.50, 021 410.09.57 | Fax: 021 314.18.26 contact@adps6.ro
 1. O.G. nr. 27/2002Link
  privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
 2. Legea nr. 233/2002Link
  pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
 3. Legea nr.544/2001Link
  privind liberul acces la informaţii de interes public
 4. H.G. nr. 123/2002Link
  pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001
 5. Legea nr. 16/1996Link
  privind Arhivele Naţionale
 6. Legea nr.182/2002Link
  privind protecţia informaţiilor clasificate