021 410.16.81, 021 410.25.50, 021 410.09.57 | Fax: 021 314.18.26 contact@adps6.ro

 Incepand cu data de 06 aprilie 2020, pe parcursul lunilor aprilie, mai, iunie – in functie de conditiile meteorologice cat si de cele determinate de actiunile de dezinfectie care se deruleaza in contextul actual, vor fi efectuate  tratamente de deratizare  pe spatiile exterioare – la  obiectivele administrate de Primaria Sector 6, cuprinse in Planul Unitar de Actiune (PUA) al Primariei Municipiului Bucuresti.

Actiunile vor fi derulate pe  spatiile deschise din domeniul public si privat al PMB ( parcuri, spatii verzi, Gradina Zoologica, etc…);   locuri de agrement, terenuri de sport, etc…; terenuri ale institutiilor publice locale, inclusiv depouri, parcari publice, etc…; terenuri aferente imobilelor cu spatii destinate locuintelor colective – asociatii de locatari/proprietari, camine studentesti, camine de elevi, locuinte sociale, parcari de resedinta, etc.

Pentru actiunile de deratizare la obiectivele care reprezinta unitati scolare si DGASPC uri se va face o planificare separata care va fi anuntata in prealabil.

Tratamentele de deratizare la toate obiectivele inregistrate in baza de date a Planului Unitar de Actiune al PMB sunt executate de Compania Municipala Eco Igienizare Bucuresti SA, conform tabelului.

Pentru tratamentul de deratizare la exterior se va folosi produsul RACUMIN PASTE, substanţa activă coumatetralyl 0,0375% – în staţii de intoxicare PVC culoare neagră etichetate corespunzător.

Tratamentul de deratizare – la exterior – constă în amplasarea de capcane – cutii din PVC de culoare neagră – care conţin produsul raticid utilizat Racumin Paste – în funcţie de topografia locului – ancorate/legate cu sârmă perimetral sau în locuri cât mai ferite de accesul oamenilor şi animalelor.

Produsele biocide folosite sunt avizate de către Ministerul Sănătăţii prin Comisia Naţională pentru produse biocide.

MĂSURI DE PRECAUŢIE PENTRU BENEFICIARI ÎN LEGĂTURĂ CU TRATAMENTUL DE DERATIZARE

Evitaţi contactul cu produsul raticid!

Nu deschideţi staţia de intoxicare şi nu schimbaţi locul de amplasare al acesteia!

Nu permiteţi accesul copiilor şi al animalelor de companie în preajma staţiei de intoxicare!

Nu atingeţi eventualele rozătoare moarte găsite în locaţia supusă deratizării!