021 410.16.81, 021 410.25.50, 021 410.09.57 | Fax: 021 314.18.26 contact@adps6.ro

Primăria Sectorului 6 solicită sprijinul persoanelor fizice și persoanelor juridice pentru amenajarea unei baze în vederea depozitarii mașinilor abandonate și a celor parcate neregulamentar pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6 al Municipiului București.

În vederea atingerii acestui obiectiv este necesar un teren cu următoarele caracteristici:
Suprafaţă relativ plană, între 3,5 ha – 4,5 ha;
Cel puțin una din laturile terenului sa aibă deschidere la un drum de acces public sau servitute de trecere auto;
Să existe posibilitarea executării unui branșament electric;
Să existe posibilitarea alimentării cu apă din rețeaua publică sau să dețină un puț forat;
Terenul să se afle în raza administrativ-teritorială a Sectorului 6 al Municipiului București.

Având în vedere aceste elemente, Primăria Sectorului 6 intenționeaza încheierea unui protocol de colaborare cu o persoană fizică sau o persoană juridică, care deține o suprafață de teren cu caracteristicile menționate mai sus.

Protocolul va prevedea punerea terenului la dispoziția ADPDU Sector 6, cu titlu gratuit, pe o perioadă de un an și cu posibilitatea de prelungire a duratei, prin acordul părților.

Pentru relații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la tel. 0730 645 956, e-mail andrei.dochia@adps6.ro .
Ofertele pot fi depuse până la data de 05.04.2021.