Home

Anunt privind continuarea procedurilor de ocupare a posturilor pentru concursurile pentru care s-au afișat rezultatele selecției dosarelor de concurs anterior intrării în vigoare a O.U.G. nr. 34/12 mai 2023

Carieră

ANUNT                                            

 

            Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 Bucureşti, cu sediul în Intr. Av. Lt. Caranda Gheorghe, nr. 9, sector 6, în conformitate cu prevederile Art. IV, alin. (7) din O.U.G. nr. 34/12 mai 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, anunţă continuarea procedurilor de ocupare a posturilor pentru concursurile pentru care s-au afișat rezultatele selecției dosarelor de concurs anterior intrării în vigoare a O.U.G. nr. 34/12 mai 2023, astfel:

  1. un post Referent, treaptă profesională IA, contract individual de muncă pe perioadă determinată, durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână - Direcția Mobilitate Urbană și Dezvoltare Proiecte - Secția Drumuri;
  2. un post Inspector de specialitate, grad profesional IA, contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, respectiv 40 ore/săptămână - Direcția Spații Verzi – Serviciul Amenajare și Întreținere Spații Verzi.

PLACEHOLDER TAB 2

Atasament Dimensiune Data publicării
Anunt 245.87 KB 16 May 2023