Home

Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție

a

Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție

Lista documentelor de interes public

 • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
 • Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
 • Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarilor responsabili cu difuzarea informaţiilor publice;
 • Datele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
 • Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
 • Programele şi strategiile proprii;
 • Declarații de avere și interese ale funcționarilor publici din cadrul instituției
 • Drepturile salariale ale personalului instituției
 • Anunţuri de concurs de recrutare/promovare în grad profesional și rezultatele concursurilor de recrutare/promovare în grad profesional
 • Rapoarte/statistici ce conțin informații de interes public din bazele de date ale ADP Sector 6
 • Raport anual de activitate al ADP Sector 6
 • Declaraţie privind asumarea agendei de integritate organizațională
 • Plan de integritate
 • Programul anual al achizițiilor publice
 • Documente cu privire la produse, servicii și lucrări specifice achizițiilor publice din cadrul instituției
 • Strategia anuală de achiziții publice a ADP Sector 6
 • Contractele de achiziții publice/acordurile cadru încheiate precum și actele adiționale, inclusiv anexele
 • Protocoalele/acordurile/ parteneriatele încheiate cu instituții publice, persoane juridice, organizații neguvernamentale
 • Raportul de evaluare a implementării Legii nr.544/2001
 • Buletin Informativ conform art. 5 alin. 2 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • Formulare
 • Comunicate de presă, informaţii de presă, drepturi la replică

Lista categoriilor de documente produse/gestionate de instituţie, potrivit legii

 • Pentru a vedea lista cu documentele produse/gestionate de instituţie, puteţi consulta documentul de AICI.