Home

Consiliul Local - Hotarari

HOTĂRÂRI

Lista Hotarari Consiliu Local Cards
21 October 2021
Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „STRADA DRUMUL ROȚII”
21 October 2021
Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „DRUMUL OSIEI”
21 October 2021
Hotarare privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „STRADA VISCOLULUI”
21 October 2021
Hotarare pentru solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a acorda Consiliului Local Sector 6 împuternicirea expresă în vederea înființării unei societăți cu răspundere limitată în scopul prestării serviciului public de salubrizare pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6 al Municipiului București
21 October 2021
Hotarare privind solicitarea către Consiliului General al Municipiului Bucureştipentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 246 din 02.08.2021 privind trecerea din domeniul privat al Municipiului Bucureşti în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti prin Administrația Fondului Imobiliar în administrarea Consiliului Local Sector 6 a imobilului situat în bulevardul Timişoara nr. 10
21 October 2021
Hotarare pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 6 nr. 138/2021 privind participarea Sectorului 6 al Municipiului București, reprezentat de Consiliul Local al Sectorului 6 la constituirea ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU GESTIONAREA INTEGRATĂ A DEȘEURILOR MUNICIPALE ÎN MUNICIPIUL BUCUREȘTI, alături de celelalte Sectoare și de Municipiul București