021 410.16.81, 021 410.25.50, 021 410.09.57 | Fax: 021 314.18.26 contact@adps6.ro

In cadrul sedintei Consiliului Local al Sectorului 6, din data de 18.12.2018, s-a hotarat ca termenul pentru reinnoirea contractelor de parcare de resedinta din Sectorul 6, să fie prelungit până la data de 31.03.2019.

Beneficiarii locurilor de parcare care nu se prezintă să semneze noul contract până la data menționată, vor pierde locul de parcare.

Reaminitim membrilor comunității Sectorului 6 care au contractul de închiriere a locului de parcare de reședință încheiat înainte de 01.08.2017 că dispun de două variante de reînnoire a actului:

  1. pot trimite documentele scanate (alături de numărul de telefon), până la data de 31 martie 2019, la adresa de e-mail parcari@adps6.ro, urmând ca, în termen de 15 zile de la depunere, să fie contactați prin e-mail pentru ridicarea contractului;
  2. pot depune documentele, tot până la data de 31 martie 2019, la sediul Serviciului Parcaje de Reședință din Str. Aleea Bistra nr.1

Program de lucru cu publicul: luni, marţi, joi, vineri – orele 08.30 – 13.00; miercuri – orele 13.00 – 18.30; telefon: 021.440.20.64.

În ambele situații prezentate sunt necesare următoarele documente:

  1. vechiul contract de parcare
  2. BI/CI cu domiciliu la adresa unde se solicită locul de parcare
  3. Certificat de Înmatriculare din care să reiasă că autoturismul este înmatriculat în România (cu ITP valabil) și cu număr de București
  4. contract de comodat autentificat la notar pentru autoturismele acordate spre utilizare persoanelor ce au calitatea de comodat (dacă este cazul)
  5. certificat de încadrare cu grad de handicap locomotor (dacă este cazul)
  6. creanțele bugetare exigibile să fie achitate (se verifică de către angajatul care prelucrează dosarul). Foarte important!

Termenul până la care posesorii de autoturisme își pot achita la Direcția de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 6 chiria pentru locul de parcare rămâne 31 martie 2019. Neplata până la această dată duce la rezilierea automată a contractului de închiriere pentru locul de parcare.

Plata impozitului și, implicit, a locului de parcare nu este condiționată de reînnoirea contractului pentru locul de parcare. Cetățenii vor achita impozitul pentru anul în curs, apoi vor depune dosarul pentru reînnoirea contractului de închiriere a locului de parcare de reședință, până la 31 martie 2019.